จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

23 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ผ่านมา คณะกรรมการสาขาโยธาร่วมกับอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดสัมมนาเรื่อง “เหล็กเสริมคอนกรีตกับการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ฟรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิติ้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี โดย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาครั้งนี้ และในวันนี้ คุณอิทธพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันออก 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
ประธานสาขาอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.
, ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์ Senior Project Manager จากบริษัท ซีวิล ซีวิลแอนด์สตรัคเจอรัล เอ็นจิเนียร์ส จำกัด และคุณอดิศร สุขพันธุ์ถาวร ผู้แทนบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังจากสัมมนาทางวิชาการแล้วช่วงบ่ายคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทาทาฯ ด้วย