จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56” เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)

จบไปแล้ว.. สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 56”
เนื้อหาอัดแน่น ทั้งภาควิชาการ และภาคปฎิบัติ รวม 48 ชั่วโมง (8 วัน)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม (วิศวกร และสถาปนิก) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้ต่อไป
————-
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร รุ่นที่ 57 ได้แล้ว
(11-13, 18-20, 26 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2565)
ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3oQqdmz
สมัครที่นี่ https://forms.gle/rBFHACrDSQSP2Kkt9