จบไปแล้ว สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 58 อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้ง 7 สถานีเป็นการตรวจอาคารสถานที่จริง

จบไปแล้ว สำหรับการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 58 อัดแน่นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้ง 7 สถานีเป็นการตรวจอาคารสถานที่จริง โดยใช้อาคาร วสท. มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ทุกฐานอย่างเต็มที่
วันสุดท้ายเป็นการให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานการตรวจสอบอาคาร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำตลอดการนำเสนอ
รุ่นนี้จบแบบได้ความรู้แน่น ๆ ทั้ง 57 คน
ท่านที่พลาดรุ่นนี้ รุ่นต่อไปเดือนกันยายนนะคะ