งานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี  2562โดยในปีนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้มากมายด้วยนิทรรศการทางด้านวิศวกรรม และหัวข้อการสัมมนาต่างๆ มากมายหลายหัวข้อรวมไปถึงกิจกรรมที่มีภายในงานทั้ง การแข่งขัน Battle Robort การประกวด Kaizen ทางด้านอุตสาหกรรม วันนี้ แอดมินเก็บบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันค่ะ