งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD International Conference and Exposition Asia 2019

แนะนำอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ทางด้านวิศวกรรม

• งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD International Conference and Exposition Asia 2019
• โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านพลังงานครอบคลุมไปถึง Power Generation (PG ระบบผลิตพลังงาน) Transmission and Distribution (T&D ระบบส่งและจำหน่ายพลังงาน) และ Renewable Energy (RE พลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) รวมทั้งนิทรรศการจากบริษัทและองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานของประเทศให้ก้าวสู่ระระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม
• วันที่ 19-23 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค
• จัดโดย IEEE Power & Energy Society (PER)-Thailand Chapter และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand
Section) ร่วมกับ IEEE PES (Headquarter, USA)
• ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.ieeegt-d.org