“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

“คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.

วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ
– อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.
– อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
– อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
– อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณ

พูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

พบกับ รายการ “คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ”

"คุ้ยหาสาระกับวิศวกรวิศวกรรมสถานฯ"โดย คณะกรรมการวิศวกรหญิง วสท.✅ วันนี้มีแขกรับเชิญ คือ- อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท.- อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย- อาจารย์บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล- อาจารย์ณัฐพล สุทธิธรรม ประธานสิทธิและจรรยาบรรณพูดคุยง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ความรู้ พร้อมแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจ ของ วสท. ค่ะ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020