คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน

หัวข้อ
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
– พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
– มาตรฐานและกฎหมายอาคาร
– วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

คุยกัน @วสท. กับ เอนก ศิริพานิชกร

เราเจอกันทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนหัวข้อ- วิชาชีพวิศวกรรมโยธา- พื้นฐานวิศวกรรมโยธา- มาตรฐานและกฎหมายอาคาร- วิชาชีพวิศวกรรมโยธาในอนาคต

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020