คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะมาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงาน พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐาน BIM

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด พร้อมคณะมาเยี่ยมชม ศูนย์ BIM LAB และฟังบรรยายในเรื่องแผนการดำเนินงาน พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดทำมาตรฐาน BIM และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน BIM แห่งประเทศไทยที่อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมีนายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบัน บรรยายสรุปและต้อนรับร่วมกับคุณธงไท โกศัลวิทย์ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการมาตรฐาน BIM ปี 2021 และผู้จัดการ วสท. ร่วมให้การต้อนรับ