คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรรณิษา จักภิละ ประธานสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 

ผนึกกำลังเพื่อสร้างคุณประโยชน์และความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมสู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมาคม และคุณวรรณิษา จักภิละ ประธานสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสาขาภาคตะวันตกได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี คุณขวัญชัย เทศฉาย รองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณอุดร ตันติสุนทร อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาร่วมพิธี พร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ จ.ตากและใกล้เคียงมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง

นอกจากการลงนามความร่วมมือแล้ว คุณประสงค์ ธาราไชย ยังได้ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรส่วนราชการและนักศึกษาใน 2 หัวข้อ คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบอนุญาตภาคีวิศวกร และรหัสต้นทุนอีกด้วย