“ครบรอบ ๗๘ ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“ครบรอบ ๗๘ ปี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
มีการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญเลี้ยงพระ ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล มีคณะกรรมการ วิศวกรอาสา และเจ้าหน้าที่ วสท. ร่วมงาน
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๖
——————
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔