คณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ “อุโมงค์ทางหลวง 304 เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน”

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด พร้อมคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ กรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ “อุโมงค์ทางหลวง 304 เชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน” เพื่อตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น ดังนี้
1) ตรวจสอบด้วย visual inspection
2) ตรวจสอบสภาพวัสดุ และ ประเมิน อุณหภูมิในที่เกิดเหตุ
3) ตรวจสอบการเคลื่อนตัวถาวรต่าง ๆ
และสรุป มาตรการการใช้อุโมงค์ในระยะสั้น ด้านต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ในเบื้องต้นจากการตรวจสภาพแล้ว สามารถเปิดให้การจราจรได้ แต่ขอให้มีการ monitor การเคลื่อนตัวของอุโมงค์ ในช่วง 2 อาทิตย์นี้ต่อไป เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
2 ธันวาคม 2565