คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

? ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และวิศวกรอาสา ทุก ๆ ท่านที่เสียสละเวลามาให้คำปรึกษากับประชาชนในวันนี้กับโครงการ “คลินิกช่าง วสท. พบประชาชน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ผ่านระบบ Online
ซึ่งมีผู้ขอรับคำปรึกษาทั้งหมด 28 ราย
ท่านใดที่สนใจขอรับคำปรึกษาได้ฟรี !!
คลิก: https://lin.ee/L4VXcD3
Line ID: @engineeringclinic
0 2184 4660 – 9 ต่อ 500