คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน

?? ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน มีผู้ขอรับคำปรึกษา มาขอรับบริการกว่า 35 ราย
สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างบ้าน จะก่อสร้างบ้าน จะซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมอาคาร อาคารทรุด แตก ร้าว ปรึกษากับเราได้ฟรี ‼️ที่นี่
✍? ลงทะเบียนได้ที่ https://lin.ee/UtBRlQb (ใช้มือถือกดลิงก์)
โทร: 0 2184 4600-9 ต่อ 500
25 มิถุนายน 2565