คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน

🙏🏻 ขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. และ วิศวกรอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาให้คำปรึกษาในครั้งนี้ กับกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน มีผู้ขอรับคำปรึกษา มาขอรับบริการกว่า 35 ราย
สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างบ้าน จะก่อสร้างบ้าน จะซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมอาคาร อาคารทรุด แตก ร้าว ปรึกษากับเราได้ฟรี ‼️ที่นี่
✍🏻 ลงทะเบียนได้ที่ https://lin.ee/UtBRlQb (ใช้มือถือกดลิงก์)
โทร: 0 2184 4600-9 ต่อ 500
25 มิถุนายน 2565