คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

คณะกรรมการโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 ในคณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าตรวจอาคารที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ซึ่งวันนี้เข้าตรวจอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารสำนักการโยธาธิการและผังเมือง และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยมี นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทีมบริหารงานจาก พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจสอบอาคาร เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน

#ASEAN_Building_Fire_Safety_Awards_2020
29 ตุลาคม 2563