คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ นิคม RIL ใน SCG CHEMICALS จังหวัดระยอง

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานสาขาฯ นำคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ นิคม RIL ใน SCG CHEMICALS จังหวัดระยอง เกี่ยวกับการจัดทำโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นเลิศทางด้าน Operational Excellence Management System และได้รับรางวัล Eco-World Class แห่งแรกของประเทศไทย ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
และบริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตคูลลิ่งทาวเวอร์ชั้นนำของประเทศ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อประชุมหารือร่วมกันในการจัดโครงการศึกษาดูงาน รวมทั้งโครงการความร่วมมือต่าง ๆ สำหรับวิศวกรในเครือข่ายต่อไป
28 สิงหาคม 2566