คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรก มีที่ปรึกษา และคณะกรรมการร่วมประชุม เพื่อกำหนดนโยบายในการทำงาน ยกระดับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล ประธานฯ จัดประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรก มีที่ปรึกษา และคณะกรรมการร่วมประชุม เพื่อกำหนดนโยบายในการทำงาน ยกระดับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และประเทศชาติ
10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.