คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงด้านอัคคีภัย จำนวน 26 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชมศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd)

เช้านี้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงด้านอัคคีภัย จำนวน 26 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชมศูนย์ทดสอบ TUV SUD (TÜV SÜD PSB Pte Ltd) และประชุมกับ SCDF (Singapore Civil Defence Force – Fire Safety Department) ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566 เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีของสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ที่ได้รับความสนใจ พร้อมอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ ประสบการณ์ที่ดีในวิชาชีพ และนำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกลับมาพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อไป
3 เมษายน 2566