คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนายลือชัย ทองนิล ประธานฯ นำทีมที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Pink Line Project) สถานีมีนบุรี

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนายลือชัย ทองนิล ประธานฯ นำทีมที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Pink Line Project) สถานีมีนบุรี
โดยมีนายสามารถ แสงสุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ให้การต้อนรับ
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.