คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์เรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565”เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงร่างมาตรฐาน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดเทคนิคพิจารณ์เรื่อง “มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า พ.ศ. 2565”เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงร่างมาตรฐาน โดยมีวิศวกร ผู้รับเหมา ผู้ผลิต หน่วยงานราชการ เอกชน ฯลฯ ร่วมเทคนิคพิจารณ์รวม 250 คน ทั้งในห้องประชุม อาคาร วสท. และผ่านระบบออนไลน์
11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.