คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หม้อแปลง 2 นวัตกรรม ของบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “ผลิตภัณฑ์สินค้าบัญชีนวัตกรรมหม้อแปลงซับเมอร์ส ร่วมแก้ไขทัศนียภาพหม้อแปลงรอบเกาะรัตนโกสินและพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการจัดการพลังงาน เพื่อเสริมสร้างระบบไฟฟ้าลงดิน เกิดความเสถียรภาพและความมั่นคงแบบยั่งยืน และหม้อแปลง Solution บริหารจัดการพลังงานแบบ Real Time ลดค่าไฟฟ้าของผู้ประกอบการ 5-20% และลดคาร์บอนเครดิต ทำให้ระบบไฟฟ้าเสถียรภาพมั่นคง โดยมีคุณประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565