คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขา เข้าพบนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และการไฟฟ้านครหลวง
4 มีนาคม 2565 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย