คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ เข้าศึกษาดูงานพื้นฐานเทคโนโลยีรีไซเคิล เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับเทคโนโลยีไซเคิล รวมทั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และน้ำเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ