คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง”

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง” เป็นการให้ข้อมูลมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต คุณสมบัติของเหล็กตัว T และเหล็กไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยวิทยกร รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.