คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ภารกิจซ่อม สร้างเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ภารกิจซ่อม สร้างเรือ ณ กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการอาวุโสได้สักการะพระราชานุสาวรีย์ พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี วิทยา พันธุ์โภคา รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจ หน้าที่ ของกรมอู่ทหารเรือ
และนำคณะชมเรือฟริเกต และเรือชนิดอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศร และรับฟังบรรยายภารกิจ ประวัติและลักษณะจำเพาะของเรือ
พร้อมเยี่ยมชมส่วนสำคัญต่าง ๆ ภายในเรือ ต่อจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
รับฟังบรรยายเกี่ยวกับชนิดของเต่าทะเล และการดำเนินงานอนุรักษ์เต่าทะเล พร้อมเยี่ยมชมบ่อเลี้ยงเต่าที่นำมาอนุบาลแยกตามช่วงอายุ เพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบพระคุณ พลเรือเอกพจนา เผือกผ่อง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโสเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การอนุเคราะห์ แนะนำข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะตลอดการเดินทาง
22-23 สิงหาคม 2566