คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์

26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ที่ปรึกษาฯ คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษาฯ คุณมนูญ อารยะศิริ ประธานกรรมการฯ พร้อมกับคณะกรรมการอาวุโส
โดยมี นายเอกวิชญ์ วีระพันธ์ ผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการฯ นายสำเริง สมประสงค์ Assistance Project Manager ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ (SC3) พร้อมด้วยคณะทำงานในโครงการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้