คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมด้วยกรรมการยุววิศวกร กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมด้วยกรรมการยุววิศวกร กรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกรรมการ วสท. สาขาภาคตะวันตก ทัศนศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรีไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ และคณะให้การต้อนรับ
โดยศูนย์ฯ ได้บรรยายภารกิจหน้าที่ พร้อมตอบข้อซักถาม จากนั้นได้นำชมวิถีการโคจรของดาวเทียมนภา 2 และกระบวนการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ได้เป็นตัวแทน วสท. ลงนามในสมุดเยี่ยมชมสำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้
12 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ