คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม และเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างไร…ในวันที่โลกรวนและปัญหาน้ำรุมเร้า”

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม และเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างไร…ในวันที่โลกรวนและปัญหาน้ำรุมเร้า”
วิทยากร ได้แก่ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ด้านปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.