คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ช่วงเช้าเยี่ยมชมบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
โดยนายจักราวุธ ไรแสง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรนำชมเทคโนโลยี
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด Pouch Cell และระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตเริ่มต้นสูงถึง 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และระบบสำรองไฟฟ้า แบบครบวงจรที่ใช้ระบบอัจฉริยะ เป็นโรงงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
และช่วงบ่ายไปที่บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด เยี่ยมโรงงานผลิตรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงให้บริการหลังการ ขายที่ครบวงจร
20 กันยายน 2565