คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ดาวเทียมนภา 1” โดยวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม และจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ดาวเทียมนภา 1” โดยวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ
น.อ. พนม อินทรัศมี ผู้อำนวยการกองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ
น.อ.หฤษฎ์ ลิมปศิริสุวรรณ
น.อ.รณชัย วุฒิวิทยารักษ์
น.ต.ชาคริต จันทมิตร
17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.