คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ และเชิญนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย/ พลังงานสะอาด

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดประชุมคณะกรรมการ และเชิญนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มาบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย/ พลังงานสะอาด
26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.