คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบาย

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระปี พ.ศ. 2563-2565 โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานฯ จัดการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบาย และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้

โดยได้แนะนำที่ปรึกษา คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการวิศวกรรมจากหลากหลายสาขาเข้ามาร่วมในกรรมการชุดนี้ นับว่าเป็นเกียรติแก่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อย่างยิ่ง

4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.