คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานฯ จัดประชุมครั้งที่ 1/2567

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานฯ จัดประชุมครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระการประชุมเรื่องแผนการจัดกิจกรรม ปี 2567 การจัดแข่งขันกอล์ฟ วสท. โครงการปันน้ำใจ จากใจวิศวกรหญิง เนื่องในวันสตรีสากล และการร่วมการประชุม CAFEO 42 ที่ประเทศมาเลเซีย
1 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์