คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตประตูเหล็ก SPR และผนังห้องน้ำ Valor ณ โรงงาน บริษัท ศุภริช จำกัด (SUPA RICH) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานคณะกรรมการวิศวกรหญิง นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ ที่ปรึกษา นางสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ นางปุณฑริกา วอลทัน และนางสาวปิยพร หุตานนท์ กรรมการวิศวกรหญิง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตประตูเหล็ก SPR และผนังห้องน้ำ Valor ณ โรงงาน บริษัท ศุภริช จำกัด (SUPA RICH) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ Maria Garden Restaurant วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565