คณะกรรมการวิศวกรหญิงร่วมกับยุววิศวกร วสท.นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda

คณะกรรมการวิศวกรหญิง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา นางสาววรรณิษา จักภิละ ประธานคณะกรรมการวิศวกรหญิง ร่วมด้วยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda โดยมี ดร.ฐนิตา เสือป่า ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมพันธมิตร ให้การต้อนรับ
โดย Gistda ได้นำเสนอภารกิจ บรรยาย ผลิตภัณฑ์และการบริการข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ โดย นายธานี คามเขต นักพัฒนานวัตกรรมชำนาญการ นักพัฒนานวัตกรรม และบรรยายข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดย นายกัมปนาท ดีอุดมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวให้กับนักศึกษา และเป็นนำไปสู่การเป็นนักภูมิศาสตร์และวิศวกรต่อไป
วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่