คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าร่วมชม และสนับสนุน​กิจกรรม​ในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ที่อาคารบางกอกยอร์ชคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นอาคารร้างอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานฯ เข้าร่วมชม และสนับสนุน​กิจกรรม​ในการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง ที่อาคารบางกอกยอร์ชคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นอาคารร้างอยู่ในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ

การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกแบบบูรณาการ​ การประสานงานร่วมกันในทีมต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแห่งชาติ แผนภัยพิบัติแห่งชาติ และเป็นการแสดงศักยภาพของแต่ละหน่วยในการปฏิบัติการดับเพลิงกู้ภัยทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ซึ่งครั้งนี้ นอกจากมีรถดับเพลิงแล้ว ยังมีเฮลิคอปเตอร์ และเรือดับเพลิง เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ.)​ และกรุงเทพมหานคร​ มีหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติในแผนโดยพร้อมเพรียง​กัน ทั้งหน่วย ตำรวจ ทหาร การบิน การท่า ทีมดับเพลิงกู้ภัยของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราษบูรณะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ

โดย วสท. เป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบวิศวกรรมและความปลอดภัยด้านโครงสร้างอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้ดำเนินการมา ประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่การประชุมวางแผน การให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การร่วมกัน ฝึกซ้อม และสังเกตการณ์ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดย วสท. จะมีกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
30 สิงหาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณบุษกร แสนสุข