คณะกรรมการยุววิศวกร จัดโครงการ“ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ผ่านระบบออนไลน์ โดยนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร แนะนำให้รู้จักวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จำนวน 100 คน โดย ผศ.จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการบรรยาย
22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.