คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 40 (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) CAFEO 40 ในหัวข้อ The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era

คณะกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการ ร่วมการประชุมสมาพันธ์วิศวกรแห่งอาเซียน ครั้งที่ 40 (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations) CAFEO 40 ในหัวข้อ The Changing Roles of Engineers in Industry 4.0 Era
โดยวันแรก มีหัวข้อ ดังนี้
– ASEAN Engineering Inspectorate in Building, Manufacturing, Electrical, Boiler
– Work group in Energy, Transportation&Logistic, Environmental, Disaster
– FEIAP organization
– การประชุม วิศวกรหญิง และยุววิศวกร
5-7 ธันวาคม 2565 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา