คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 เข้าตรวจอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์

คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 ซึ่ง นำโดย ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดยมี ฝ่ายบริหารอาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ได้ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจสอบ
9 พฤศจิกายน 2564