คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Mitrtown Office Tower)

วันนี้คณะกรรมการตรวจโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023 เข้าตรวจอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (Mitrtown Office Tower) พัฒนาโดย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) นำการตรวจโดยนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานโครงการฯ นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน, นายพรชัย สังข์ศรี, นายวิเชียร บุษยบัณฑูร และนายภุชพงศ์ สัญญโชติ
โดยมีผู้แทนอาคาร คุณวิทวัส คุตตะเทพ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – โครงการเชิงพาณิชยกรรม คุณลาวัลย์ เอมแย้ม ผู้อำนวยการอาวุโส และคุณฐานันต์ วชิรศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)
พร้อมด้วยคุณกนกวรรณ จงสถาพรสิทธิ์ ผู้จัดการอาคาร คุณวรรณศิษฐ์ เฟเวอร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณธนะชัย กาญจนประสิทธิ์ ผู้จัดการวิศวกรรม และคุณศุภฤกษ์ ศิริขอนแก่น วิศวกรอาคาร และทีมบริหารอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จากบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับและนำคณะกรรมการเข้าตรวจอาคาร
22 กันยายน 2566