คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานจัดงาน นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม และนายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ เข้าพบนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยท่านรองผู้ว่าฯ ตอบรับร่วมเปิดงาน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกให้ วสท. อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัด ความปลอดภัย และการจราจร เหตุฉุกเฉิน และจัดสินค้า OTOP ของดีนครนายก และจะมีการจัดการประชุมในสัปดาห์หน้า เตรียมต้อนรับนักวิ่งทุกท่าน
16 มิถุนายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก