คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

คณะกรรมการจัดงานวิ่ง EIT Run 2023 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดยนางสาวบุษกร แสนสุข ประธานจัดงาน นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม และนายสรยุทธ ภูวนาถภักดี กรรมการ เข้าพบนายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
หารือเรื่องการจัดงานวิ่ง EIT Run 80 วิศวกรรมสถานฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
โดยผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม เส้นทางวิ่ง ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การจราจร การจอดรถ ห้องน้ำ การให้บริการต่าง ๆ ภายในเขื่อน โดยเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักวิ่งทุกท่าน
16 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก