คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการ

วันนี้เวลา 15.00 น. คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสัมมนาวิชาการ สำหรับทุกท่านได้ Update กฎหมาย มาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสำคัญ ๆ ของประเทศ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ติดตามกันด้วย ติดตามความคืบหน้าได้ที่
เว็บไซต์http://www.nationalengineering2021.com/
สนใจลงทะเบียน ✍? https://bit.ly/3CgGuFZ