คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 เข้าพบท่านชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “อนาคตโครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย”

คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 เข้าพบท่านชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกพิเศษเรื่อง “อนาคตโครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.
นำโดย นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. และประธานจัดงานฯ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.
#วิศวกรรมแห่งชาติ_2564 วันที่ 16 – 18 พ.ย. 2564
21/9/2564 (เวลา 09.00 น.)