ข้อมูลผู้รับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) วาระปี พ.ศ. 2566-2568

ข้อมูลผู้รับสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) วาระปี พ.ศ. 2566-2568
?** สมาชิก วสท. สามารถลงคะแนน และส่งบัตรเลือกตั้ง ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 **
————-
แนบท้าย : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระปี พ.ศ. 2566-2568

คลิก Download 

คลิก E-book