ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19 ด้วยความปรารถนาดีจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19
▫️ใส่หน้ากากอนามัย
▫️ล้างมือบ่อย ๆ
▫️เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์