ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยจัดการประชุม 2 รูปแบบดังนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินประจำปี 2562


คู่มือปฏิบัติสำหรับสมาชิก
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ Notebook และ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คู่มือการประชุมใหญ่สามัญ โดยใช้ มือถือ