ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023”

???? ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2023”
???? วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์ความปลอดภัยจะมุ่งเน้นว่าอาคารที่ดี
• มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี
• มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี
• มีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
——–
???? เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 สิงหาคม 2566
???? โทรศัพท์ 0-2184-4600 – 9 ต่อ 500
????รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: https://bit.ly/3yJJLxJ