ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานสัญญาการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”

?ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานสัญญาการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร” ? (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
** Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom **
ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling/BIM) เป็นเครื่องมือทางดิจิทัลที่สำคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนบำรุงรักษาอาคาร รวมทั้งงานอุตสาหกรรมการผลิต การทำการตลาดสร้าง Digital catalog เพื่อนำสินค้าและนวัตกรรมไปสู่ตลาดสากลที่ทันสมัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสภาวิชาชีพ สภาการค้า สภาการศึกษาร่วมกัน 13 องค์กร ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BIM ขึ้น และได้กำหนดเทคนิคพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
…………………….
? วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
? เวลา 13.00-16.30 น.
** รับจำกัด 300 ท่านเท่านั้น **
สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ ?? https://bit.ly/BIM159
เพื่อลงทะเบียนรับไฟล์เอกสารและรหัส zoom
…………………….
? สอบถามเพิ่มเติม : คุณณัฐรียา
☎ โทรศัพท์ 02 184-4600 ต่อ 506
? eit_bim@hotmail.com