ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)”

? ขอเชิญเข้าร่วมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)”
** ไม่เสียค่าใช้จ่าย **
? วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.
** ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM **
——————–
– ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/hW3rCNTbUEuRzzuD7
– แบบคำถาม/ข้อเสนอแนะ เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานฯ https://forms.gle/W3iPhMFwo4dQH7fs7
——————–
จัดโดย คณะกรรมการผู้จัดทำมาตรฐานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแบบการไหลผสม (พญานาค)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
?สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรกช 02-184 4600-9 ต่อ 504 หรือ E-mail : Korakot@eit.or.th