ขอเชิญสมาชิกวิศวกร นายช่าง และผู้สนใจ เช่าบูชา “องค์พระวิษณุกรรม” ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (เนื้อสำริดเขียว)

ขอเชิญสมาชิกวิศวกร นายช่าง และผู้สนใจ เช่าบูชา “องค์พระวิษณุกรรม” ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว (เนื้อสำริดเขียว)วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของการก่อตั้งสมาคม
– เช่าบูชา องค์ละ 15,000 บาท (จำนวน 100 องค์เท่านั้น)
– รายละเอียดการจอง https://shorturl.asia/pJ5Gv
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2184-4600-9